Missie

  • Het centrum van Sint-Oedenrode is een lokaal dorpscentrum met een belangrijke positie voor dagelijks en niet-dagelijkse bestedingen voor de inwoners van het eigen verzorgingsgebied als ook voor bezoekers van buiten Sint-Oedenrode.
  • Onze opgave is het versterken van het centrum, met als uitgangspunten de huidige en toekomstig gewenste ondernemersstructuur, zoals detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening. In beginsel wordt zo veel mogelijk een versnipperd winkelgebied teruggedrongen.
  • Het centrum is de “huiskamer” van de kern Sint-Oedenrode. Bezoekers moeten zich hier prettig en veilig voelen, er graag naartoe komen en er lang willen verblijven.
  • We streven naar een toekomstbestendig winkelcentrum waar ondernemers in staat zijn goed te kunnen ondernemen. De aantrekkelijke aankoop-, verblijfs- en ontmoetingsplek. De stedenbouwkundige en historische kwaliteiten van het centrum geven het centrum een bijzonder tintje.
  • Zorgdragen voor een prettig verblijfsgebied met veel beleving en sfeer in een veilig en schoon centrum.

Visie

  • De visie is vooral het blijven waarborgen van de huidige kwaliteiten van het centrum, maar ook het verbeteren van de functioneel-ruimtelijke structuur.
  • Stichting Centrummanagement Sint-Oedenrode wenst dit in goed overleg en met goede samenwerking uit te voeren met haar stakeholders, de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en allen die hieraan een steentje willen bijdragen.

Doel

Het ontwikkelen, bevorderen en (laten) uitvoeren van activiteiten om te komen tot economische structuurversterking, vergroten van de aantrekkelijkheid van het vestiging- en verblijfsklimaat in het centrumgebied van de kern Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad).

Stichting Centrummanagement vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in het centrumgebied, de vastgoedeigenaren, bewoners, overige stakeholders en de gemeente.

 

Bestuur stichting centrummanagement Sint-Oedenrode:

Voorzitter: Diana van de Rijt-Goudsmit
Penningmeester: Lucy Bax-Koenders
Secretaris: Rob van de Laar
Algemeen bestuurslid: Björn Voogt

Postadres:
Stichting Centrummanagement Sint-Oedenrode

Heuvel 7
5492 AC Sint-Oedenrode

Algemene info:
Het centrummanagement is op 26 maart 2012 opgericht.

Het werkgebied beslaat het BIZ-Gebied (bedrijveninvestering zone)
KvK: 55106692

Convenantpartner:
Gemeente Meierijstad

Stakeholders:
Ondernemersvereniging Rooi2000
Vereniging van vastgoedeigenaren
N!SO

Centrummanager:
De dagelijks werkzaamheden worden uitgevoerd door onze centrummanager Dirk Lammers: centrummanager@cmsintoedenrode.nl of 06-11405271

Het kan zijn dat u ondanks de informatie op onze website nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt van algemene of bijzondere aard. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: centrummanager@cmsintoedenrode.nl